• image9
 • image12
 • image16
 • 2020-03-12—2020-03-14

  Joan Coen—Heads-Ón Saol Eile

  Opening: Thursday 12th March, 6-8pm (preview from 12pm)

  Gallery hours: Thursday 12th - Saturday 14th March, 12–6pm

  Seoladh: Déardaoin 12 Márta, 6-8 i.n. (réamhléiriú ó 12 i.n.)
  Beidh an gailearaí ar oscailt Déardaoin 12 Márta–Satharn 14 Márta 12-6 i.n

  Pallas Projects is pleased to present a solo exhibition of new works in oil by poet and painter Joan Coen, as an addition to our 2020 programme. The exhibition will be opened by Jo ODonoghue from Londubh Books.

  The exhibition of head paintings represents an expression of the collective unconscious known as ‘an saol eile’ in the Irish language - a unified field of awareness which realises its presence through image. The artist evokes the space between the known and the unknown, the cleft between memory and imagination, and the pause between thought.

   

  Cúis áthais do Pallas Projects olaphictiúir nua le Joan Coen, file agus ealaíontóir aitheanta, a chur ós chomhair an phobail i dtaispeántas aonair. Seolfaidh Jo O’Donoghue, foilsitheoir le Londubh Books, an taispeántas.

  Léiríonn na pictiúir seo, a bhfuil cloigeann an duine mar ábhar acu uile, an neamh-chomhfhios comhchoiteann (‘collective unconscious’) – an ‘saol eile’ mar a thugtar air sa Ghaeilge, réimse feasachta a úsáideann an íomhá chun é féin a chur in iúl. Ins na pictiúirí seo baineann an t-ealaíontóir úsáid as an spás idir rudaí réalaíocha agus rudaí fíoracha, an bhearna idir an gcuimhne agus an tsamhlaíocht agus an tost idir smaoineamh agus an ceann a leanann é.

   

  Joan Coen was born in Ballyferriter, west Kerry but has lived most of her adult life in Carlow. She began her artistic journey many years ago as a self-taught painter, describing herself as having been ‘startled’ into painting by experiencing the vivid beauty of a marsh marigold on the banks of the River Barrow near where she lives.

  Joan Coen’s paintings have featured in solo and group exhibitions and are included in public and private collection in Ireland, Europe and USA. In 2014 she completed a Masters in Fine Art in the National College of Art and Design, Dublin.

  As Siobhán Ní Shíthigh , she has published four collections of poetry with Coiscéim, is included in two anthologies and her story An Bhó Riabhach 2004, won the Eilís Dillon Award for a work of literature for children. She is an Hon. Fellow in Writing of the University of Iowa.

   

  Rugadh agus tógadh Joan Coen i mBaile an Fheirtéaraigh i gCorca Dhuibhne ach tá sí ina cónaí i gCeatharlach le roinnt mhaith blianta. Thosaigh sí ar a aistear san ealaíon mar phéintéir féin-oilte. Déanann sí féin cur síos ar an gcaoi a spreag áilleacht ghléineach lus buí Bealtaine í chun tabhairt faoin bpéintéireacht, bláth a bhí ag fás ar bhruach na Bearú gar dá teach.

  Is iomaí taispeántas aonair agus taispeántas grúpa ina raibh pictiúir Joan Coen le feiscint. Tá a saothar mar chuid de bhailiúcháin phoiblí agus bailiúcháin phríobháideacha in Éirinn, san Eoraip agus sna Stát Aontaithe. In 2014 ghnóthaigh sí Máistreacht sa Mhínealaín sa Choláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha i mBaile Átha Cliath.

  Faoin a hainm Gaeilge, Siobhán Ní Shíthigh, tá ceithre chnuasach filíochta i nGaeilge foilsithe ag Joan le Coiscéim agus dánta léi foilsithe i ndíolamaí freisin. Bhuaigh a leabhar An Bhó Riabhach (2004) duais Eilís Dillon do shaothar litríochta do leanaí. Is comhalta oinigh sa scríbhneoireacht í in Ollscoil Iowa.

  Instagram | LinkedIn